Vestibulum Vitae mi Justo eu Dictum Venenatis Adipiscing Vivamus at nunc a pretium

Sed cur­sus, lorem ac ali­quet tris­ti­que, tur­pis nibh moles­tie leo, in cur­sus risus risus non mau­ris. Duis pre­tium massa et massa vehi­cula con­gue eget vel urna. Viva­mus pha­retra risus id diam mat­tis tempor.

Bemu­tat­ko­zás

Cégünk 1990-ben ala­kult a Pest Megyei Vil­lany­sze­relő Vál­la­lat­ból (PVV). Dol­go­zó­ink közül töb­ben tag­jai a Magyar Mér­nöki kama­rá­nak, a Magyar Elekt­ro­tech­ni­kai Egye­sü­let­nek, van közöt­tük bejegy­zett vil­la­mos­mér­nöki szakértő, sőt még a Nem­zeti Akk­re­di­tá­ciós Tes­tü­let szakértői között is megtalálható.

Tovább

Tevé­keny­sé­ge­ink

Építőipari kivi­te­le­zés.

Vil­la­mos és vil­lám­vé­delmi beren­de­zé­sek ter­ve­zése, kivitelezése.

Érin­tés­vé­delmi, tűz­vé­delmi és vil­lám­vé­delmi felül­vizs­gá­la­tok végzése.

 

Tovább

 

Kap­cso­lat

PVV-BITECH Kft                                   1033 Buda­pest,  Lak­ta­nya u. 2.

Tel:        1/453 0086
 Fax:      1/453 0087
Mob:     30/458 32 26 
E-mail: bitech@pvvbitech.hu
 
 

Tovább