Robbanásveszélyes térségek

Vál­lal­juk rob­ba­nás­biz­tos vil­la­mos berendezések

  • Érin­tés­vé­delmi, vil­lám­vé­delmi és tűz­vé­delmi felülvizsgálatát
  • Vil­lám­vé­de­lem ter­ve­zé­sét, kiépítését
  • Túl­fe­szült­ség véde­lem ter­ve­zé­sét, kiépítését
  • Hely­színi sze­re­lé­sét és karbantartását