Szigetelés vizsgálat

Engedje meg, hogy a szi­ge­te­lés vizs­gá­lat téma­kör­ben az alábbi szol­gál­ta­tá­sa­in­kat ajánl­juk az Önök figyelmébe.

  • Padló és járó­fe­lü­let szi­ge­te­lési ellen­ál­lás mérése
  • Kábe­lek szi­ge­te­lési ellen­ál­lás mérése
  • Nagy tel­je­sít­ményű moto­rok szi­ge­te­lési ellen­ál­lás mérése
  • Vil­la­mos háló­za­tok szi­ge­te­lési ellen­ál­lás mérése